Wyszukiwać można i bez znaków diakrytycznych. Można wpisywać tylko części słów, polskich i czeskich. – Lze vyhledávat i bez diakritiky. Můžete zadávat jen části slov, polských i českých.